Sanmargar Team jest producentem platformy Metastudio DRM która wspiera Data Governance i Reference Data Management.

Platforma dostępna jest w architekturze on-premise lub w cloud.

Metastudio DRM odpowiada na kluczowe wyzwania związane z zarządzaniem danymi, poprzez centralizację zarządzania danych słownikowych i referencyjnych, wraz z automatyczną ich weryfikacją oraz wersjonowaniem.

Platforma dostępna jest w architekturze on-premise lub w cloud.

Saska 103/1, 03-914 Warsaw, Poland